29 mrt
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Helemaal nieuw is de AVG niet. Veel van de leidende principes zijn reeds terug te vinden in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zoals we die nu kennen. Een sterke verandering binnen de AVG is de verzwaarde documentatieplicht. In tal van artikelen worden mechanismen en procedures genoemd op grond waarvan de organisatie moet aantonen dat het technische of organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Iselect heeft meerdere maatregelen en aanpassingen doorgevoerd met het oog op de AVG en daarmee ook binnen de relaties Iselect-TLN, Iselect-TLN/werkgever respectievelijk Iselect-TLN/werknemer. Vanwege deze doorgevoerde maatregelen en aanpassingen voldoet Iselect aan alle gestelde eisen en normen van deze nieuwe AVG.

In de HIER te downloaden memo staat exact beschreven welke kenmerken de AVG heeft en welke maatregelen en aanpassingen Iselect heeft doorgevoerd.

De memo is opgedeeld in drie onderdelen:

  1. de kenmerken van de AVG,
  2. toepassing van de privacyregels binnen de ICO tool en
  3. de maatregelen die Iselect zelf heeft genomen ten behoeve van de AVG.