04 aug
CAO verlengd tot 1 januari 2021

CAO verlengd tot 1 januari 2021

De CAO voor het Beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. Op dinsdag 2 juni hebben de organisaties van werkgevers en werknemers de overeenkomst ondertekend.

Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen.

Partijen gaan nu bij het ministerie van SZW een algemeen verbindendverklaring vragen. Vanaf dan gelden de afspraken voor alle bedrijven in de sector. Deze verlenging houdt in dat alle afspraken in de bestaande cao de rest van dit jaar zo blijven. Alle rechten en plichten blijven zoals ze waren, met inbegrip van loonschalen en regelingen omtrent overwerk, verlof en vakantiegelduitkering. Een loonaanpassing vindt in 2020 niet plaats.

Een onderhandeling over eventuele inhoudelijke wijziging van de cao zijn pas bij de volgende cao-ronde aan de orde. Veranderde vooruitzichten en de economische situatie zullen daarbij onder andere onderwerp van gesprek zijn.

Klik HIER voor het volledige artikel