11 jul
Inzet PKB voor scholing

Inzet PKB voor scholing

Met de invoering op 1 januari 2018 van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek, wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen.

De werknemer kan met dit PKB kiezen voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Aan het inzetten van het PKB voor scholing zijn fiscale regels verbonden.

Om deze regels inzichtelijk te maken heeft TLN aan het internationaal accountants- en belastingadviseur bedrijf PwC gevraagd om de fiscale behandeling van scholingskosten op een rijtje te zetten.

In de hier te downloaden memo wordt dit wettelijke kader met betrekking tot het vergoeden van scholingskosten geschetst. Vervolgens wordt dit verduidelijkt aan de hand van een aantal vragen en aandachtspunten, voor zowel de werkgever als de werknemer.