Hoe wordt het PKB berekend?

Bij het berekenen van het PKB wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag.

De hoogte van het PKB is dus voor iedereen verschillend omdat wordt uitgegaan van het brutoloon van de werknemer.