Voordelen

Het PKB brengt voor zowel de werkgever als de werknemer een aantal voordelen met zich mee. Zo doet het budget een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer, ontstaan er transparante arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap en is de rol van de werkgever meer faciliterend in plaats van verzorgend. Verder krijgen werknemers inzicht in hun arbeidsvoorwaarden, beschikken zij over een eigen budget, zijn zij minder afhankelijk van de werkgever en kunnen zij zelf een voor hen passende keuze te maken.