Wat is een PKB?

Met de invoering op 1 januari 2018 van het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) in de sector Transport en Logistiek, wordt de basis gelegd voor een nieuwe manier van omgaan met belonen. Met minder regels en meer individuele vrijheid.

Meer keuzevrijheid en ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen. Dat is het doel van het PKB. Het PKB draagt bij aan nieuwe arbeidsverhoudingen in de sector. Centraal staan de eigen verantwoordelijkheid en eigen zeggenschap.

Het PKB individualiseert een deel van de arbeidsvoorwaarden. Het doel zijn transparante arbeidsvoorwaarden waarin de werknemer een bij zijn/haar levensfase en/of omstandigheden passende keuze kan maken.

Het PKB is een bruto bedrag dat de werknemer in januari van elk jaar krijgt toegekend.

Het PKB is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  1. Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
  3. Desgewenst brutoloon.

Werknemers kunnen het PKB-tegoed inzetten voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd, kunnen met het PKB-tegoed twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren worden gekocht. Met brutoloon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Aan het eind van het jaar wordt het resterende PKB-tegoed uitbetaald. De werknemer dient er rekening mee te houden dat over het bruto-tegoed dat wordt uitbetaald, belasting en sociale premies worden ingehouden.

Klik hier om het cao artikel te bekijken over het PKB.