Wat is een PKB?

Het Persoonlijk keuzebudget (PKB) is een bruto bedrag dat de werknemer in januari van elk jaar krijgt toegekend. Er kunnen voor heel het jaar voorkeuren worden vastgelegd die eventueel gedurende het jaar weer gewijzigd kunnen worden.

Het PKB is opgebouwd uit de volgende bestanddelen:

  1. Twee (2) van de vier (4) bovenwettelijke vakantiedagen;
  2. De extra, boven de 24 per jaar, vakantiedagen op grond van leeftijd en/of dienstjaren;
  3. Desgewenst brutoloon.

Bij het toekennen van het PKB-tegoed wordt uitgegaan van de waarde van een vakantiedag. Deze waarde wordt gevormd door 8x het van toepassing zijnde uurloon aan het begin van het jaar, vermeerderd met de vakantietoeslag en, indien van toepassing, de ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag. De hoogte van het PKB is dus voor iedereen verschillend omdat wordt uitgegaan van het brutoloon van de werknemer. 

Men kan het PKB-tegoed inzetten voor geld, vrije tijd of scholing (zowel functiegericht als niet-functiegericht). Als er gekozen wordt voor vrije tijd, kunnen met het PKB-tegoed twee van de vier bovenwettelijke vakantiedagen en de extra vakantiedagen op basis van leeftijd en/of dienstjaren worden gekocht. Met bruto loon kan dit aantal dagen worden uitgebreid tot maximaal 18 vrije dagen. Aan het eind van het jaar wordt het resterende PKB-tegoed uitbetaald. De werknemer dient er rekening mee te houden dat over het bruto-tegoed dat wordt uitbetaald, belasting en sociale premies worden ingehouden.

Klik hier om het cao artikel te bekijken over het PKB.