Experiment bij één artikel

Het artikel over “Zeggenschap arbeidstijden” is ingevoerd bij wijze van experiment gedurende de looptijd van deze cao.