Wat is zeggenschap arbeidstijden?

Zeggenschap arbeidstijden houdt in dat de werknemer, die aangeeft gebruik te willen maken van de regeling, de gelegenheid heeft om een urenmaximum op kalenderjaarbasis te kiezen. In onderling overleg tussen werkgever en werknemer zal gekeken moeten worden of dit mogelijk is.

Onder “Zeggenschap arbeidstijden voor de werkgever” staat wat deze nieuwe regeling precies voor betekenis heeft voor de werkgever. Onder “Zeggenschap arbeidstijden voor de werknemer” staat dit uitgelegd voor de werknemer.

Klik hier om het cao artikel te bekijken over ‘Zeggenschap arbeidstijden’.