Zeggenschap arbeidstijden voor de werkgever

Met ingang van 1 januari 2018 krijgt uw werknemer de mogelijkheid om een urenmaximum op kalenderjaarbasis te kiezen. Dit houdt in dat hij/zij aan kan geven hoeveel uur per kalenderjaar hij/zij maximaal wenst te werken. Dit dient de werknemer tijdig voor de start van een kalenderjaar kenbaar te maken aan u. Tevens dient u met uw werknemer in onderling overleg te bekijken of er een afspraak kan worden gemaakt over een urenmaximum.