Zeggenschap arbeidstijden voor de werknemer

Met ingang van 1 januari 2018 krijgt u als werknemer de mogelijkheid om een urenmaximum op kalenderjaarbasis te kiezen. Dit houdt in dat u aan kunt geven hoeveel uur per kalenderjaar u maximaal wenst te werken. Dit dient u wel tijdig voor de start van een kalenderjaar kenbaar te maken aan uw werkgever. Tevens dient u met uw werkgever in onderling overleg te kijken of er een afspraak kan worden gemaakt over een urenmaximum.